Keresés

CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)

A Krétában már elérhető az e-ügyintézési felület.
Eseménynaptár
H K SZ CS P SZ V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Hírek
Ügyeleti napok
Határtalanul! - Séta a Bányavárosokban
A 7.b kirándulása.
Hazártalanul! - Erdélyben jártak 7.a és c osztályosaink
Gimnáziumi beiratkozás
Leendő 9. évfolyamosok szülői értekezlete
Tisztelt Szülők! A leendő 9. évfolyamosok szülői értekezlete május 27-én, hétfőn 17 órától lesz.
Első évfolyam
2024/25s tanév

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket a leendő elsősöknek szervezett szülői értekezletek időpontjáról.

2024-ben induló 1. osztályok szülői értekezlete:

 • 1. a osztály – május 28.   17 óra      3. terem 

 • 1. b osztály – május 27.   17 óra     31. terem 

 • 1.c osztály – május 27.    17 óra  32. terem 

Várjuk Önöket szeretettel!


Kedves Szülők!
A mai napon megtörtént a Krétában a beiratkozás véglegesítése, a határozatokat is hamarosan kézhez kapják az érintettek.
Így a tanulókat osztályba soroltuk, melyet itt olvashatnak. Az első szülői időpontjáról is hamarosan itt értesítjük Önöket.
Szeptemberben pedig szeretettel várjuk gyermekeiket!

1.a: Szendrői Andrea - Szűrös - Szikora Szilvia
73641569985
73560148769
73555891417
73535392901
73635281683
73570264500
73570263853
73620619225
73541620673
73621476510
73522230370
73531340021
73547236169
73623354419
73580063112
73524720423
73560596516
73515204479
73592748260
73576644866
73569571948
73580630464
73542104908

1.b: Babik Viktória - Szilva Istvánné
73574790883
73545542771
73572742555
73573533068
73632246573
73590962323
73628386649
73546337087
73624019104
73527877819
73531946144
74053401471
73540340147
73618724223
73616934983
73554258587
73422637209
73539533060
73619128322
73543943655
73563634951
73532277924
73570113382


1.c: Szabó Katalin - Csimár Gyöngyi - Gárdonyi Zsuzsanna
73627220745
73573350596
73524032613
73517741002
73530221643
73631316421
73628953480
73534010923
73555532349
73561098830
73565105432
73535234555
73626437767
73574227336
73547799700
73620842313
73548439193
73575689863
73560057332
73575089889
73565967869
73635295900
73575793413
73551966716

Kedves Szülők!
Ebben a tanévben utoljára fejlesztő team-ünk foglalkozást tart az iskolába jövő gyermekek számára.
Kedves Szülők!
A beiskolázással kapcsolatos tájékoztatót a Kréta BÁI felület használati útmutatóját itt olvashatják.

A beiratkozáshoz ki kell majd tölteni az alábbi dokumentumokat. Ezeket már kitöltve is hozhatják magukkal.Kérem, hogy a csokonais nyakkendőre és a fogászati kiskönyvre 4.000.- Ft-ot hozzanak magukkal!

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:      2024. április 18. (csütörtök) 8-19 óra között

                                 2024. április 19. (péntek) 8-19 óra között

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A szülőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen a KRÉTA felület e-ügyintézésén keresztül beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. A személyes megjelenés ebben az esetben is kötelező adategyeztetés céljából.

A sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt intézménybe kell beíratni.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak is.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

•            menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

•            a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

•            a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Budapest, 2024. március 14.
Szeretettel osztjuk meg Önökkel a március 14-i igazgatói és védőnői tájékoztató diáit.


Tisztelt Szülők!
Márciusi Hívogató programsorozatunkra ITT tudnak regisztrálni.Kedves Szülők!
Következő iskolaelőkészítő  foglalkozásunkra ITT tudnak jelentkezni.
FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődő szülőket, hogy betegség miatt Szendrői Andrea február 13-i első órája elmarad.

Sajnos a kolléganő nem gyógyult meg, ezért a február 14-i óráját sem tudja megtartani.

Kérjük szíves megértésüket!Kedves Szülők!
Nyílt óráinkra ezen az űrlapon tudnak regisztrálni:
Kedves Szülők!
Kérem fogadják szeretettel idei Hívogató programsorozatunk aktualitásait!2023/24-es tanév

Kedves Szülők!
A leendő elsősök szülői értekezletét 2023. május 22-én 17 órakor tartjuk.
Várjuk Önöket szeretettel!Kedves Szülők!
Iskolánk a 2023/24-es tanévben 2 első osztályt indít.
A gyermekek osztályba sorolása megtörtént, itt az oktatási azonosító alapján tudják megnézni, hogy ki, melyik osztályba került.
Köszönjük, hogy gyermeküknek iskolánkat választották!

1.a Tanítók: Szabó Kiara - Láng Lelle
(matematika)
73464044017
73580242015
73444832649
73397240039
73464191649
73580882971
73495280753
73495272840
73565406104
73466228926
73489487277
73444609265
73464557934
73457030808
73455744900
73468305621
73530342569
73474814276
73538857126
73475348351
73465151450
73564831801
73465431570
73407923635
73445011354

1.b osztály: Tanítók: Pálvölgyi Ágnes, Tessedikné Papp Andrea, Ambrus Antonietta
(angol)
73526643397
73531857062
73574167686
73445646512
73522949755
73536463042
73520429658
73466529788
73447563517
73570510981
73404693783
73546853266
73549102665
73515935642
73566083400
73573407699
73462079701
73467920798
73571492055
73465124328
73466412005
73468311567
73446626686
73461493593
73495845855
73465784507
73456796142Kedves Szülők!
A holnapi beiratkozás során kérjük, hogy számítsanak még a következő költségekre:

3000 Ft a csokonais egyennyakkendő
500 Ft pedig a fogászati kiskönyv
Köszönjük megértésüket!
Kedves Szülők!
Szeretnénk segíteni Önöknek a beiratkozás folyamatában. Tájékoztatónkat ITT olvashatják.Kedves Szülők!
Megjelent a 2023/24-es tanév beiratkozási plakátja, melyen nagyon fontos információkat találnak a beiratkozással kapcsolatban.

Megjelent a Tankerület kiadványa az Iránytű, melyben iskolánk leendő első osztályairól is olvashatnak.


Kedves Szülők!
Várjuk Önöket szeretettel HÍVOGATÓ programsorozatunkra!Kérjük, hogy ezen az ŰRLAPON regisztráljanak az eseményekre!


2022/23-as tanév

Tisztelt Szülők!

Első szülői értekezlet
A 2022/23-as tanév elsős tanulóinak osztályba sorolása megtörtént. Az osztályok listáját itt olvashatják:

Az első szülői értekezletet 2022. május 30-án 17 órakor tartjuk. Várjuk Önöket szeretettel!

1.a 73354143583
1.a 73468303921
1.a 73444939903
1.a 73423417110
1.a 73464510123
1.a 73444357408
1.a 73378055744
1.a 73371434682
1.a 73426406317
1.a 73385831138
1.a 73367367055
1.a 73464694156
1.a 73366710739
1.a 73417853801
1.a 73468303636
1.a 73402096228
1.a 73427219186
1.a 73364291866
1.a 73468304900


1.b 73380380259
1.b 73462832137
1.b 73385779842
1.b 73475775000
1.b 73381437427
1.b 73371418992
1.b 73388286520
1.b 73398965228
1.b 73446414737
1.b 73380007735
1.b 73447292156
1.b 73467971830
1.b 73449969665
1.b 73371458657
1.b 73380156029
1.b 73368745804
1.b 73407784596
1.b 73465914058


1.c 73457147319
1.c 73446436636
1.c 73398241504
1.c 73397488650
1.c 73398959614
1.c 73461297985
1.c 73459919380
1.c 73371344692
1.c 73341172416
1.c 73397287438
1.c 73465024500
1.c 73444922138
1.c 73443717900
1.c 73462276970
1.c 73371523601
1.c 73414012893
1.c 73397303934
1.c 73446405881
1.c 73446870685Tisztelt Szülők!

2022. április 6-án (szerdán) nyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba. Ezt a szülők/gondviselők legkésőbb 2022. április 22-én 12 óráig tehetik meg. A szülők/törvényes képviselők személyes megjelenése a beiratkozásra kijelölt napokon kötelező!

NAGYON SZÉPEN KÉRJÜK Önöket, hogy a BÁI felületén előzetesen iratkozzanak be, mert ezzel meggyorsítják a személyes beiratkozás folyamatát! 

Segítséget ITT találnak ehhez.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2022. április 21-22. (csütörtök és péntek) 8-19 óráig. 

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni: 


 • - a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, 
 • - a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
 • Kérjük, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is hozzák magukkal a személyes beiratkozásra!Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására (Kattintson a linkre)


Tisztelt Érdeklődők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII.3l.) EMMI rendelet 182/A, § (1)bekezdése szerint az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban a bevett egyházak az alábbi időpontban tájékoztatót tartanak:

2022. február 23. 17:00 óra

A tájékoztató védettségi igazolvánnyal és maszkban látogatható.Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Iránytűbe bekerült holnapi nyílt órák elmaradnak.
Köszönjük megértésüket!

Kedves Szülők!

Megjelent a kerületi iskolákat bemutató IRÁNYTŰ. Ebben a leendő első osztályokról olvashatnak.


A REGISZTRÁCIÓHOZ KÉRJÜK, KATTINTSON A KÉPRE!
2021/22-es tanév

Kedves Szülők!
Lehetőségünk van az ilyenkor szokásos szülői értekezleteket osztályonként megtartani az iskola udvarán. Ezek időpontjai:

                   1.a - június 16. - szerda - 17 óra
                   1.b - június 17. - csütörtök - 17 óra
                   1.c - június 18. - péntek - 17 óra
Várjuk Önöket szeretettel!Kedves Szülők! Megtörtént a 2021/22-es tanévre felvett elsős tanulóink osztályba sorolása, melyet az oktatási azonosító segítségével alább tekinthetnek meg.A tanév beiratkozási hirdetményét ITT találják.

A beiratkozás folyamatának részletes szülői tájékoztatóját pedig ITT.

A tájékoztató egy részlete különösen fontos: 
"A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban: 
Ha csak lehet, kérjük az online beiratkozást válasszák! Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 
* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 15 és 16-án naponta 8-19 óráig van lehetőség. Amennyiben a jelentkezést személyesen kívánja benyújtani, kérjük, jelezze a csvmgtitkar@gmail.com email címen! Ezután visszajelzést küldünk Önnek a személyes megjelenés pontos időpontjáról a nap, óra, perc megjelölésével. Kérjük az időpontok pontos betartását!"Készültünk egy kis rajzpályázattal is az érdeklődőknek:
Figyelem! Figyelem!
A rajzpályázat határidejét kitoltuk április 10-ére!

A rajzokat lezárt, névvel ellátott borítékban várjuk az iskola portájára. Akinek pedig van kedve kitölteni az alábbi feladatlapot is (március 30-áig), az kérjük, hogy csomagolja mellé! :-) Természetesen a rajz és a feladatlap is leadható külön külön is.


Kedves Szülők! A rajzpályázatot a tanítók kiértékelték. 

A verseny győztese Kiss - Székely Ajtony. Jutalmát szülei átvehetik az osztály első szülői értekezletén.
Szeretettel gratulálunk!A védőnő prezentációját ITT tekinthetik meg.
Hívogató programsorozat 

Tisztelt Szülők! 

Köszöntjük Önöket az iskolaválasztás alkalmából. Ehhez a nehéz, felelősségteljes döntéshez szeretnénk segítséget nyújtani Hívogató programsorozatunkkal és néhány fontos információval. Mindent, amit az iskoláról tudni érdemes – pedagógiai hitvallásunkat, programjainkat – itt a honlapon megtalálnak.  

A 2021/2022-es tanévben 3 első osztályt indítunk:a, b, és c osztály.  

 • Az 1.a osztályban heti 1 órában informatikát tanulnak a gyerekek a Digitális kultúra tantárgy keretében. Terveink szerint a tanítók: Miklovicz Ildikó - Gaál Tamás  

 • Az 1.b osztály tantervének középpontjában a művészetek oktatása áll. A gyerekek heti 1 magyar óráján a zenei nevelés mellett kiemelt szerepet kap a mozgás, a dráma. Ezen kívül nagy figyelmet fordítunk a rajz-és vizuális kultúra tanítására. Terveink szerint a tanítók: Rényi Krisztina - Salamonné Simonffy Zita 

 • Az 1.c osztályban heti 1 óra keretében kerül bevezetésre az angol nyelv.  Terveink szerint a tanítók:Palotainé Nagy Vera - Ujvári Mariann 

Mindhárom osztályban nagy figyelmet fordítunk a kompetencia alapú képesség-és készségfejlesztésre.   

Egyéb szolgáltatásaink:   

 • Biztosítjuk a napközis ellátást, a reggeli (700-730) és a délutáni (1630-1700) ügyeletet, a szükséges korrepetálásokat, fejlesztő foglalkozásokat, az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola tanárai által a hangszer- és zeneoktatást /furulya, zongora, hegedű, citera, szolfézs/.   

 • Az idegen nyelvek oktatása a 4. osztálytól heti 3 órában, csoportbontásban történik. Nyelvi kínálat: angol, francia, német. A választható nyelvekről és a nyelvi csoportok összetételéről minden tanévben az iskola igazgatója dönt.   

Hívogató programsorozat:   

 • 2021. március 1-jén kikerül az iskola honlapjára és Facebook oldalára tanítóink bemutatkozása, néhány rövid órarészlettel együtt. Sajnos a járványra való tekintettel a nyílt órákat megtartani nem tudjuk, ezért folyamodtunk az online technikához. 

 • 2021. március 4-én, csütörtökön 17 órakor online szülői értekezletet tartunk, melyen az Igazgató asszonnyal találkozhatnak. 17:45-től pedig az 1.a osztály tanítói tartanak online értekezletet 

 • 2021. március 11-én, csütörtökön 17 órakor online szülői értekezlet tartunk, melyen fejlesztő pedagógusunk tart tájékoztatót az iskolaérettségről röviden. 17:30-tól az 1.b osztály tanítóival találkozhatnak online. 

 • 2021. március 18-án, csütörtökön 17órakor online szülői értekezlet tartunk, melyen az iskola védőnője tart tájékoztatót. 17:30-tól az 1.c osztály tanítóival találkozhatnak online.  

Mindhárom eseményre az alábbi linken tudnak regisztrálni. Az események linkjeit a regisztrált szülőknek elküldjük. 

A beiratkozás: 2021. április 15-16-án lesz, a pontos eljárásrendről tájékoztatni fogjuk Önöket. A beiratkozás után a tanulók osztályba sorolása az intézményvezető asszony hatásköre, de Önöknek lehetőségük van még a beiratkozás előtt kérvényt benyújtani a csvmgtitkar@gmail.com e-mail címre, melyben megjelölhetik, hogy melyik osztályt kérik gyermeküknek. (A kérvénynek tartalmaznia kell a gyermek nevét, születési idejét, helyét és lakcímét valamint a szülő elérhetőségét.) 

Kérjük, hogy továbbra is figyeljék honlapunkat! 


Tisztelt Szülők! A 2020/21-es tanévre felvett első osztályos tanulók listáját itt tekinthetik meg.  

1.a osztály
73281410206
73268794806
73295782974
73269328053
73268942678
73192255543
73187808044
73268360753
73238505475
73268561457
73290926810
73268649823
73178832962
73295904469
73197155756
73225938247
73227903625
73211756903
73269653956
73268684626
73251242039
73129881524
73281072145
73281056965
73228034171

1.b osztály

73314659138
73187505091
73273870210
73153123544
73180809030
73241309751
73281475176
73192290130
73191627321
73281599988
73183962340
73180745200
73276283597
73268388870
73234265370
73269369332
73303307567
73281019522
73268718214
73268415305
73290958547
73268515211
73187859606
73187788596
73284992848
73268397092

1.c osztály

73157868337
73274330858
73203843334
73194207779
73274103199
73246498811
73180532284
73204660811
73265690307
73281434511
73293763156
73180610729
73180720631
73265965463
73191236964
73234261620
73289277309
73178674925
73178599929
73231066014
73239402599
73144945484
73217702436
73197812452
73269352738
73197709308Új információk: