CSVMG E-NAPLÓ

KRÉTA
Képtalálat a következőre: „kréta”(forrás: pixabay.com)

A Krétában már elérhető az e-ügyintézési felület.
Hit- és erkölcstan oktatás

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 2012012. (VIII.3l.) EMMI rendelet 182/A, § (1)bekezdése szerint az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban a bevett egyházak az alábbi időpontban tájékoztatót tartanak:

2018. március 7. 17:00 óra
(helyszín: Díszterem)


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáróI szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése szerint az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban a működő egyházak tájékoztatást adnak az iskolának, az iskola tanulói jogviszonyban álló tanulóinak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

A tájékoztató időpontja: 2016. március 7., 17 óra

Helye: az iskola Díszterme


Kedves Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden évben lehetőség nyílik az Etika és a Hit- és erkölcstan választás megváltoztatására. Amennyiben változtatni kívánnak, írásos nyilatkozatukat a titkárságon minden év május 20-ig adhatják le, a késve érkezett nyilatkozatokat nem áll módunkban elfogadni.

„A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. (5) bekezdése, valamint a 182/A-182/B.§-a állapítja meg.”

Tisztelettel:

Iskolavezetés
Iskolánkban az alábbi egyházak képviselői végzik a hit- és erkölcstan oktatást:


Evangélikus: Solymár Gábor, Darvas Anikó

Hit Gyülekezete: Földényi Edina
Katolikus: Czigány Tiborné 06209713054

Görögkatolikus: Dobrai Zoltán

Református: Zámbó András, Dobó Ágota, Zámbóné Ivanics Hajnalka

Az egyházak tájékoztatóit lent találják:

Az Magyar Unitárius Egyház tájékoztatóját itt olvashatják.
Az Evangélikus Egyház hittan tájékoztatója itt olvasható.
A Katolikus Egyház tájékoztatóját itt olvashatják.
A HIT Gyülekezetének tájékoztatóját itt olvashatják.
A MAZSIHISZ tájékoztatója itt található.

A Magyar Református Egyház tájékoztatóját itt érik el.
A Görögkatolikus Egyház tájékoztatója ITT olvasható.
A Hetednapi Adventista Egyház tájékoztatóját ITT olvashatják.
Erkölcstan oktatásunkról itt olvashatnak.